: 1 2 3 4

(Tyrannidae)
Myiodynastes luteiventris   544 x 364 25 KB
Myiozetetes granadensis   880 x 579 63 KB
Pachyramphus aglaiae () 598 x 400 38 KB
Pitangus sulphuratus  ( ) 880 x 584 74 KB
Pyrocephalus rubinus  () 468 x 312 20 KB
Sayornis nigricans 364 x 544 16 KB
Sayornis phoebe 364 x 544 22 KB
Sayornis saya 544 x 364 14 KB
Tyrannus caudifasciatus ( ) 598 x 400 20 KB
Tyrannus couchii ( ) 598 x 400 13 KB